Home Videoclub Deurne NL


 

Welkom bij Videoclub Deurne

Videoclub Deurne bestaat uit een groep van ongeveer 15 mensen uit Deurne en omgeving die een videocamera hanteren. De meesten monteren hun opnamen met een computer. Onze bedoeling is elkaar te stimuleren, te inspireren en te helpen. Je kunt van anderen leren en nieuwe ideeën opdoen. Dat geldt voor de beginners en voor de gevorderden in de groep.

De videoclub komt meestal de 4e donderdag van de maand om 20.00 u bijeen in de conferentiezaal van Cultuurcentrum Martin van Doorne. Soms zijn er extra bijeenkomsten.

Op de clubavonden vertonen de leden aan elkaar de zelf gemaakte video's en geven ze elkaar tips. Verder komen er af en toe sprekers. Soms komt een andere videoclub zijn programma's laten zien of worden de eigen video's elders vertoond. Af en toe wordt een uitstapje georganiseerd waarbij samen opnamen gemaakt worden die daarna op creatieve wijze worden gemonteerd.

Iedereen is welkom om een avond bij te wonen.

Videoclub Deurne juli 2017

Programma 2017

 26 jan.Eigen films vertonen
 23 feb.Doe avond
 23 mrtKorte jaarvergadering
 20 aprilEigen films vertonen

 18 meiEigen films vertonen
Voortgang nieuwsoverzichten bespreken

 22 juniEigen films vertonen

 27 jul.

Bijeenkomst bij Plein 5 op de markt
 24 aug.
Vakantie(film)ervaringen uitwisselen
Voortgang nieuwsoverzichten bespreken

 23 sept.    Workshop cameraregie

 28 sept. 

Eigen films vertonen
 26 okt.

Behandeling van een onderwerp door een van de leden
 23 nov.

Behandeling van een onderwerp door een van de leden
 28 dec.

Eigen films vertonen, jaarafsluiting met een hapje en drankje


Algemene clubregels

Iedere gemonteerde video wordt een keer in stilte bekeken. Maximaal 15 minuten, tenzij besloten wordt dat de video wordt afgekeken. Tijdens het voor de tweede keer tonen van de video mag iedereen commentaar geven en wordt de vertoning zo nodig gestopt.

Ongemonteerd materiaal mag vertoond worden als het de bedoeling is dit later te monteren. Na 1 keer bekijken (max. 15 min.) wordt besproken hoe de video gemonteerd zou kunnen worden.

Iedere clublid wordt geacht minstens eenmaal per jaar een korte video te maken. Dit is de enige verplichting die de club kent (naast het tijdig betalen van de contributie van 60 euro per jaar).

Voor meer infomatie:


   (Om spam te voorkomen is dit geen link)